ברוכים הבאים לסטודיו LVN .

שחרר את התהליך
והתוצאות יגיעו

התהליך המתודי שלנו מספק הבנה ברורה של היקפו המלא של הפרויקט, עד למרכיבים הקטנים ביותר, בכל עת.

סקירת תהליך

אנו מחויבים לתהליך בן 5 שלבים, המאפשר לנו לבצע דברים במהירות ובדיוק חדשני.

01
עיצוב פנים

התאמה דינמית של דפוסי העבודה של ארגון עם סביבת העבודה העתידית שלו כדי לאפשר ביצועי שיא ולהפחית עלויות.

אסטרטגיית מקום העבודה היא תהליך מקצועי בו מתורגמת למידה מעמיקה למסמך הנחיות תכנון.
תהליך זה משתמש בראיונות וסדנאות ככלי למידה, מגדיר את המרחבים הדרושים ומתרגם את הצרכים התפעוליים והפיזיים של הארגון לשפה תכנונית. במהלך התהליך ולפני תהליך התכנון, הארגון יתמודד עם שאלות ונושאים שיאפשרו לו להבין טוב יותר את צרכיו האמיתיים.
התהליך מגיע לשיאו לאחר מספר שבועות עם מסמך יסודי בן 50 עמודים.

02
גילוי נאות

בדיקה יסודית של ה-DNA של החברה והתאמתו לנכס המיועד לתכנון.

נכס מוערך בדרך כלל באמצעות שלושה פרמטרים עיקריים: מיקום, מחיר למטר ויחס נטו/ברוטו. בדיקת הנאותות שלנו
לוקח בחשבון פרמטרים נוספים מרכזיים רבים, המשקפים את ערכו האמיתי של הנכס ואת התאמתו לצרכיו הארגוניים והתקציביים של הלקוח.

03
תִכנוּן

הקמת אג'נדה אדריכלית המותאמת לחזון ותרבות החברה, המסייעת ביצירת חלל המענה לצרכי העובדים היומיומיים.

לפני בחירת הגימורים והאלמנטים הדקורטיביים, אנו מבלים ימים ולילות בלימוד צרכי הארגון, התנהלותו השוטפת וגישתו לחלל. תהליך למידה זה מאפשר לנו ליישם שיטת תכנון המבטיחה התאמה מירבית בין תרבות ארגונית לתכנון אדריכלי. זאת, בנוסף לקישוריות טובה יותר לחלל, פתרונות עבודה חלופיים והכי חשוב, תכנון גמיש המתאים לשינויים עתידיים.

04
לְעַצֵב

עיצוב אישי ואיכותי המותאם לצרכי הלקוח הייחודיים
עקרונות.

הסטודיו שלנו מתגאה ביכולת דמוית הזיקית להתאים את העדפות העיצוב שלנו לצרכי הלקוח הספציפיים. הניסיון הבינלאומי שלנו מאפשר לנו ליישם פרספקטיבה רחבה לגבי שיטות עיצוב ומגמות, אותן אנו חולקים עם לקוחותינו לצד שיקולים סביבתיים ופרמטרים נוספים.

05
מכרזים ופיקוח אתרים

הדרכה צמודה, יד ביד, לאורך כל שלבי התכנון והעיצוב, על מנת להבטיח ביצוע מיטבי.

אנו מוודאים שכל שלבי התכנון והתכנון מיושמים כהלכה בשלב המכרז. זה כולל את כל שלבי ההטמעה ואחרי ההטמעה, במהלכם אנו מכינים רשימות דחייה ממוחשבות, נותנים מענה לצרכים שעולים במקום ושמים לב לכל פרטי הביצוע. סיפקנו את הלקוחות שלנו.

01
עיצוב פנים

התאמה דינמית של דפוסי העבודה של ארגון עם סביבת העבודה העתידית שלו כדי לאפשר ביצועי שיא ולהפחית עלויות.

אסטרטגיית מקום העבודה היא תהליך מקצועי בו מתורגמת למידה מעמיקה למסמך הנחיות תכנון.
תהליך זה משתמש בראיונות וסדנאות ככלי למידה, מגדיר את המרחבים הדרושים ומתרגם את הצרכים התפעוליים והפיזיים של הארגון לשפה תכנונית. במהלך התהליך ולפני תהליך התכנון, הארגון יתמודד עם שאלות ונושאים שיאפשרו לו להבין טוב יותר את צרכיו האמיתיים.
התהליך מגיע לשיאו לאחר מספר שבועות עם מסמך יסודי בן 50 עמודים.

02
גילוי נאות

בדיקה יסודית של ה-DNA של החברה והתאמתו לנכס המיועד לתכנון.

נכס מוערך בדרך כלל באמצעות שלושה פרמטרים עיקריים: מיקום, מחיר למטר ויחס נטו/ברוטו. בדיקת הנאותות שלנו
לוקח בחשבון פרמטרים נוספים מרכזיים רבים, המשקפים את ערכו האמיתי של הנכס ואת התאמתו לצרכיו הארגוניים והתקציביים של הלקוח.

03
תִכנוּן

הקמת אג'נדה אדריכלית המותאמת לחזון ותרבות החברה, המסייעת ביצירת חלל המענה לצרכי העובדים היומיומיים.

לפני בחירת הגימורים והאלמנטים הדקורטיביים, אנו מבלים ימים ולילות בלימוד צרכי הארגון, התנהלותו השוטפת וגישתו לחלל. תהליך למידה זה מאפשר לנו ליישם שיטת תכנון המבטיחה התאמה מירבית בין תרבות ארגונית לתכנון אדריכלי. זאת, בנוסף לקישוריות טובה יותר לחלל, פתרונות עבודה חלופיים והכי חשוב, תכנון גמיש המתאים לשינויים עתידיים.

04
לְעַצֵב

עיצוב אישי ואיכותי המותאם לצרכי הלקוח הייחודיים
עקרונות.

הסטודיו שלנו מתגאה ביכולת דמוית הזיקית להתאים את העדפות העיצוב שלנו לצרכי הלקוח הספציפיים. הניסיון הבינלאומי שלנו מאפשר לנו ליישם פרספקטיבה רחבה לגבי שיטות עיצוב ומגמות, אותן אנו חולקים עם לקוחותינו לצד שיקולים סביבתיים ופרמטרים נוספים.

05
מכרזים ופיקוח אתרים

הדרכה צמודה, יד ביד, לאורך כל שלבי התכנון והעיצוב, על מנת להבטיח ביצוע מיטבי.

אנו מוודאים שכל שלבי התכנון והתכנון מיושמים כהלכה בשלב המכרז. זה כולל את כל שלבי ההטמעה ואחרי ההטמעה, במהלכם אנו מכינים רשימות דחייה ממוחשבות, נותנים מענה לצרכים שעולים במקום ושמים לב לכל פרטי הביצוע. סיפקנו את הלקוחות שלנו.

סובב את המפתח.
פתח את האפשרויות

שיטות הסטנדרטיזציה המובנות ומודלי התמחור הקבועים שלנו הופכים את זה לפשוט מאוד עבורנו לשרטט, ליישם ולספק פרויקטים סוהר – הידועים גם בשם פרויקטים של עיצוב ובנייה.

ה-one stop shop עבור סביבות עבודה מתקדמות

כנקודת ההתייחסות המרכזית של לקוחותינו, אנו מוודאים שכל היבט של הפרויקט מסונכרן, מתייעל ומבוצע לשלמות.

האופטימלי
ארגז כלים עיצוב ובנייה

שיטות העיצוב והבנייה שלנו מקצרות את לוחות הזמנים של הפרויקטים עד 40%, משפרות את יעילות התקציב ומעניקות ללקוחותינו את השקט הנפשי שהם צריכים כדי להתמקד בעסק הליבה שלהם.